Chính sách bảo trì, bảo hành

- Đối với các sản phẩm Công ty đã bán Công ty sẽ cam kết bảo hành đúng quy định và đúng cam kết với khách hàng:

 

+ Đối với các sản phẩm bị lỗi trong thời gian bảo hành, sau khi khách hàng gửi sản phẩm lỗi về kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân sản phẩm.

 

+ Nếu trong trường hợp các sản phẩm bị lỗi do kỹ thuật của sản phẩm Công ty sẽ tiến hành chính sách bảo hành sản phẩm.

 

+ Sản không phải là do lỗi kỹ thuật gây ra mà do tác động bên ngoài lỗi do thao tác sai của khách hàng thì công ty sẽ tiến hành các bước báo cho khách hàng tình trạnh sản phẩm để hai bên thống nhất phương án đối với sản phẩm bị lỗi.

Sản phẩm đã xem