• Bóng đèn LED siêu sáng đế nhôm mạ vàng 36W

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bóng đèn LED siêu sáng đế nhôm mạ vàng 36W

  Bóng đèn LED siêu sáng đế nhôm mạ vàng 36W Bóng đèn LED siêu sáng đế nhôm mạ vàng 36W

  Liên hệ

 • Bóng đèn LED siêu sáng 50W

  Giá: 125.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bóng đèn LED siêu sáng 50W công suất lớn cho chất lượng ánh sáng tốt tăng khả năng nhận diện màu sắc các vật, thiết kế thông minh giúp tản nhiệt tăng tuổi thọ sản phẩm.

  Bóng đèn LED siêu sáng 50W
  -24%
  Bóng đèn LED siêu sáng 50W

  125.000 đ

  165.000 đ

 • Bóng đèn LED siêu sáng 40W

  Giá: 95.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bóng đèn LED siêu sáng 40W công suất lớn cho chất lượng ánh sáng tốt tăng khả năng nhận diện màu sắc các vật, thiết kế thông minh giúp tản nhiệt tăng tuổi thọ sản phẩm.

  Bóng đèn LED siêu sáng 40W
  -24%
  Bóng đèn LED siêu sáng 40W

  95.000 đ

  125.000 đ

 • Bóng đèn LED siêu sáng 30W

  Giá: 50.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bóng đèn LED siêu sáng 30W công suất lớn cho chất lượng ánh sáng tốt tăng khả năng nhận diện màu sắc các vật, thiết kế thông minh giúp tản nhiệt tăng tuổi thọ sản phẩm.

  Bóng đèn LED siêu sáng 30W
  -33%
  Bóng đèn LED siêu sáng 30W

  50.000 đ

  75.000 đ

 • Bóng đèn LED siêu sáng 12W

  Giá: 19.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bóng đèn LED siêu sáng 12W cho chất lượng ánh sáng tốt tăng khả năng nhận diện màu sắc các vật, thiết kế thông minh giúp tản nhiệt tăng tuổi thọ sản phẩm.

  Bóng đèn LED siêu sáng 12W
  -41%
  Bóng đèn LED siêu sáng 12W

  19.000 đ

  32.000 đ

 • Bóng đèn LED siêu sáng 9W

  Giá: 17.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bóng đèn LED siêu sáng 9W cho chất lượng ánh sáng tốt tăng khả năng nhận diện màu sắc các vật, thiết kế thông minh giúp tản nhiệt tăng tuổi thọ sản phẩm.

  Bóng đèn LED siêu sáng 9W
  -43%
  Bóng đèn LED siêu sáng 9W

  17.000 đ

  30.000 đ

 • Bóng đèn LED siêu sáng 7W

  Giá: 15.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bóng đèn LED siêu sáng 7W cho chất lượng ánh sáng tốt tăng khả năng nhận diện màu sắc các vật, thiết kế thông minh giúp tản nhiệt tăng tuổi thọ sản phẩm.

  Bóng đèn LED siêu sáng 7W
  -46%
  Bóng đèn LED siêu sáng 7W

  15.000 đ

  28.000 đ

 • Bóng đèn LED siêu sáng 5W

  Giá: 12.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bóng đèn LED siêu sáng 5W cho chất lượng ánh sáng tốt tăng khả năng nhận diện màu sắc các vật, thiết kế thông minh giúp tản nhiệt tăng tuổi thọ sản phẩm.

   Bóng đèn LED siêu sáng 5W
  -52%
  Bóng đèn LED siêu sáng 5W

  12.000 đ

  25.000 đ

 • Bóng đèn LED siêu sáng 3W

  Giá: 10.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bóng đèn LED siêu sáng 3W cho chất lượng ánh sáng tốt tăng khả năng nhận diện màu sắc các vật, thiết kế thông minh giúp tản nhiệt tăng tuổi thọ sản phẩm.

  Bóng đèn LED siêu sáng 3W
  -44%
  Bóng đèn LED siêu sáng 3W

  10.000 đ

  18.000 đ


Sản phẩm đã xem