Chính sách đổi trả hàng

- Thực hiện chính sách đổi trả hàng đúng cam kết:

 

+ Hàng lỗi trong thời gian bảo hành Công ty sẽ tiến hành bảo hành và trả lại cho khách đúng quy định

 

+ Hàng bị lỗi hòng đã hết thời gian bảo hành Công ty sẽ tiến hành sửa chữa và xin ý kiến khách hàng về chi phí sửa chữa, thiết bị được sửa chữa sẽ trả lại khách.

 

+ Đối với các sản phẩm trong thời gian cam kết đổi hàng, nếu sản phẩm bị lội kỹ thuật thì Công ty sẽ tiến hành đổi trả lại khách sản phẩm mới đúng như sản phẩm bị lỗi. 

Sản phẩm đã xem